Miten sijoitan sekä vastuullisesti että tuottavasti?

17-01-2022 17:00

Yhä useampi haluaa ottaa vastuullisuuteen liittyvät näkökulmat huomioon omissa sijoituksissaan. Tapoja on useita, yksi mielenkiintoinen lähestymistapa on sijoittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää maailmanlaajuisesti vuosittain 5-7 biljoonan dollarin investointeja. Pelkästään julkisten varojen turvin ei tämän kokoluokan investointeja voida tehdä, vaan mukaan tarvitaan myös yksityisiä sijoittajia. Sijoittamalla kestävän kehityksen ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin, voi siten sekä parantaa maailmaa että kerryttää sijoitustuottoja.

Pitkän aikavälin tekijät, kuten väestönkasvu, kasvava keskiluokka, kaupungistuminen, vesien saastuminen, ikääntyvä väestö ja ilmastonmuutos ovat trendejä, joiden odotetaan luovan kasvumahdollisuuksia sijoittajille veteen liittyvässä arvoketjussa. Tämä mielenkiintoinen sijoitusteema keskittyy yrityksiin, jotka etsivät ratkaisuja kasvavan veden kysynnän luomiin haasteisiin.

Tervetuloa vastuullisen sijoittamisen tutkimusmatkalle webinaariin, jossa kuullaan, mitkä asiat tällä hetkellä puhuttavat ja mitä konkreettisia vaihtoehtoja sijoittajille on tarjolla. 

Ilmoittaudu mukaan!

 


Tutustu puhujiin

Hertta Alava

Sijoitusstrategi, Nordea Varallisuudenhoito

Markus Heiskanen

Sijoitustuotejohtaja, Nordea Varallisuudenhoito

Anna Ehanti

Vastuullisuusjohtaja, Nordea Varallisuudenhoito